Kurz – DAŇOVÁ EVIDENCE

Sleva

Kurz – DAŇOVÁ EVIDENCE

Přes Úřad práce je možnost rekvalifikační kurz absolvovat zcela zdarma.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Rozsah celkem

35 hodin teoretické výuky (á 45 min) a 6 hodin praktické výuky (á 60 min), závěrečná zkouška 80 min

3999,004999,00

(osvobozeno od DPH)

(přes ÚP zdarma)

Zrušit výběr
Katalogové číslo: ucetnictvi-1 Kategorie: ,
118~|flaticon~|flatcalendar~|

Termín

20201102

118~|flaticon~|flatlocation-point~|

Místo

Golden Office, Praha 4, Bezová 1658/1

118~|flaticon~|flatclock~|

Čas

118~|flaticon~|flatsand-clock~|

Počet dnů výuky

Kurz je organizován ve dvou variantách.

Denní kurz:

  • úterý a čtvrtek 9 – 17 hod

Večerní kurz:

  • lichý týden: pondělí a středa 17 – 21 hod
  • sudý týden: pátek 17 – 21 hod, sobota 9 – 16 hod
118~|flaticon~|flatgroup~|

Maximální počet žáků

10 osob (s ohledem na aktuální nařízení týkající se COVID)

118~|flaticon~|flateducation~|

Lektor

Ing. Jaroslav Veselka, DiS. CA

118~|flaticon~|flattag~|

Podmínky pro účast

Ukončené SŠ vzdělání, minimální věk 18 let

Profil absolventa

  • umí ověřit úplnost, správnost a průkaznost účetních dokladů,
  • umí vést daňovou evidenci zajišťující zjištění základ daně z příjmů fyzických osob, která obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a majetku a závazcích dle zákona § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • umí vypočítat daň z příjmů fyzických osob a sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických osob na základě výsledků daňové evidence,
  • zná a umí v praxi uplatnit ve vazbě na daň z příjmů fyzických osob znalosti zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zná základní aspekty zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nutné pro vedení účetnictví dle českých účetních předpisů.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

BOZP

Úvod

Podnikání – charakteristika a jeho formy
Způsoby evidence podnikatelské činnosti
Charakteristika daňové evidence
Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím
Složky majetku a závazků
Majetek a jeho formy
Závazky
Evidence příjmů a výdajů
Evidence příjmů a výdajů v deníku
Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů
Daň z přidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence
Uzavření daňové evidence včetně souvislého příkladu
Vybrané daňové a nedaňové výdaje
Mzdy a zaměstnanci
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z přidané hodnoty – vybrané problémy