Kurz – DAŇOVÝ SPECIALISTA

Sleva

Kurz – DAŇOVÝ SPECIALISTA

Přes Úřad práce je možnost rekvalifikační kurz absolvovat zcela zdarma.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Rozsah celkem

86 hodin teoretické výuky (á 45 min) a 35 hodin praktické výuky (á 60 min), závěrečná zkouška 80 min

9999,0011999,00

(osvobozeno od DPH)

(přes ÚP zdarma)

Zrušit výběr
Katalogové číslo: ucetnictvi-1-1 Kategorie: ,
118~|flaticon~|flatcalendar~|

Termín

20201102

118~|flaticon~|flatlocation-point~|

Místo

Golden Office, Praha 4, Bezová 1658/1

118~|flaticon~|flatclock~|

Čas

118~|flaticon~|flatsand-clock~|

Počet dnů výuky

Kurz je organizován ve dvou variantách.

Denní kurz:

  • úterý a čtvrtek 9 – 17 hod

Večerní kurz:

  • lichý týden: pondělí a středa 17 – 21 hod
  • sudý týden: pátek 17 – 21 hod, sobota 9 – 16 hod
118~|flaticon~|flatgroup~|

Maximální počet žáků

10 osob (s ohledem na aktuální nařízení týkající se COVID)

118~|flaticon~|flateducation~|

Lektor

Ing. Jaroslav Veselka, DiS. CA

118~|flaticon~|flattag~|

Podmínky pro účast

Ukončené SŠ vzdělání, minimální věk 18 let

Profil absolventa

  • má komplexní znalosti o českém daňovém systému,
  • umí aplikovat znalosti správy daní v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v jednotlivých oblastech českého daňového systému,
  • dokáže uplatnit základní znalosti účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, při výpočtu daně z příjmů fyzických a právnických osob a sestavení příslušných daňových přiznání,
  • umí provést účetní uzávěrku a sestavit účetní výkazy, které tvoří účetní závěrku dle českých účetních předpisů,
  • má středně pokročilé znalosti zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
  • teoretické znalosti dokáže uplatnit při řešení středně pokročilých problémů v praxi a umí vypočítat daňovou povinnost a sestavit příslušná daňová přiznání ve standardním rozsahu a náročnosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

BOZP

Daň a její konstrukce

Daňový systém České republiky
Správa daní
Daň z příjmů právnických osob
Poplatníci daně
Základ daně z příjmů právnických osob
Hmotný a nehmotný majetek
Finanční majetek a náklady
Uznané daňové náklady
Úprava základu daně a stanovení daně
Placení daně z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob
Poplatníci daně
Předmět daně
Základ daně
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Příjmy z majetku a ostatní příjmy
Stanovení daňové povinnosti
Výběr daně
Pojistné sociálního pojištění
Systém sociálního pojištění v České republice
Účast v systémech sociálního pojištění
Zaměstnanci
Osoby samostatně výdělečně činné
Další plátci pojistného
Souběh účastí na sociálním pojištění
Selektivní daně ze spotřeby
Cla
Spotřební daně
Energetické daně
Daň z přidané hodnoty
Základní pojmy
Výpočet daně
Povinnost přiznat a odvést daň
Dodání a pořízení zboží
Poskytování a přijímání služeb
Nárok na odpočet a výpočet daňové povinnosti
Vracení daně
Majetkové daně
Daň z nemovitostí
Daň silniční