Kurz – ÚČETNICTVÍ

Sleva

Kurz – ÚČETNICTVÍ

Přes Úřad práce je možnost rekvalifikační kurz absolvovat zcela zdarma.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Rozsah celkem

91 hodin teoretické výuky (á 45 min) a 30 hodin praktické výuky (á 60 min), závěrečná zkouška 110 min

9999,0011999,00

(osvobozeno od DPH)

(přes ÚP zdarma)

Zrušit výběr
Katalogové číslo: ucetnictvi Kategorie: ,
118~|flaticon~|flatcalendar~|

Termín

20201102

118~|flaticon~|flatlocation-point~|

Místo

Golden Office, Praha 4, Bezová 1658/1

118~|flaticon~|flatclock~|

Čas

118~|flaticon~|flatsand-clock~|

Počet dnů výuky

Kurz je organizován ve dvou variantách.

Denní kurz:

  • úterý a čtvrtek 9 – 17 hod

Večerní kurz:

  • lichý týden: pondělí a středa 17 – 21 hod
  • sudý týden: pátek 17 – 21 hod, sobota 9 – 16 hod
118~|flaticon~|flatgroup~|

Maximální počet žáků

10 osob (s ohledem na aktuální nařízení týkající se COVID)

118~|flaticon~|flateducation~|

Lektor

Ing. Jaroslav Veselka, DiS. CA

118~|flaticon~|flattag~|

Podmínky pro účast

Ukončené SŠ vzdělání, minimální věk 18 let

Profil absolventa

  • umí ověřit úplnost, správnost a průkaznost účetních dokladů,
  • umí otevřít a vést účetní knihy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • umí zaúčtovat účetní případy v běžném podnikatelském prostředí u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a u fyzické osoby vedoucí účetnictví
  • umí provést účetní uzávěrku a sestavit účetní výkazy, které tvoří účetní závěrku dle českých účetních předpisů,
  • zná základní aspekty zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nutné pro vedení účetnictví dle českých účetních předpisů.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

BOZP
Podstata, význam a funkce účetnictví
Účetní doklady
Majetek a zdroje financování podniku
Základy účetnictví
Základy účtování na syntetických účtech
Účtování finančního majetku
DPH a její účtování
Základní účtování materiálu
Základní účtování zboží
Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku
Základní účtování mezd
Základní účtování výrobků
Základní účtování nákladů a výnosů
Účetní technika
Účtování na rozvahových a výsledkových účtech
Zásoby
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Zúčtovací vztahy
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Náklady a výnosy
Souvislý příklad 1
Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
Porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným
Podniky jednotlivců
Specifika účtování ve společnosti s ručením omezeným
Specifika účtování v akciové společnosti
Souvislý příklad 2
Účetní uzávěrka a účetní závěrka
Účetní uzávěrka
Účetní závěrka
Souvislý příklad 3